Start

Een nieuw werkjaar, een karrevracht aan uitdagingen

door Peter Haegeman, Secretaris-generaal CBB 

 

Het nieuwe “werkjaar” is van start gegaan. Scholen en vele verenigingen hernemen hun activiteiten. Veelal wordt dat overschaduwd door de dreiging van het coronavirus.

In de suikerbietsector is het nog even kort aftellen tot het begin van de campagne. Met belangstelling nemen we kennis van de meest recente voorspellingen van rendement en suikeropbrengst. Daarop wordt de campagneplanning en -duur gebaseerd en uiteindelijk ook de allereerste financiële opbrengst van de bietenteelt ingeschat.

Op zeer korte termijn hopen we dat onze industriële partners klaar zijn voor deze drukke periode. De voorbije weken was er intensief overleg tussen jullie vertegenwoordigers en de fabrieken om ervoor te zorgen dat de ontvangst van de bieten zo vlot mogelijk kan verlopen. We hopen dat de afspraken en vragen tijdig en correct behandeld worden. 

Maar een succesvolle campagne is lang niet de enige uitdaging die zich aandient.

Om te beginnen kijken we met een bang hart uit naar de impact van de vergelingsziekte. Die heeft in meer of mindere mate 85% van de percelen die niet met NNI-gecoat zaad werden ingezaaid, bereikt. We zagen dit al langer aankomen en hebben, samen met Iscal Sugar, Tiense Suiker en het Bieteninstituut, gewerkt aan een heldere eisenbundel en een dossier om ook in 2021 van een noodtoelating voor neonicotinoïden gebruik te kunnen maken. In het onderstaande artikel leest u met welke vragen we naar de federale en regionale politici stappen. Bietplanters hebben in grote delen van Europa met de vergelingsziekte te kampen en vonden alvast een luisterend oor bij hun regering. Het laatste land in een rij van ondertussen meer dan tien is Frankrijk. Waarom zouden wij dan achterblijven?

Een ander spannend moment situeert zich op het eind van deze septembermaand. Zal er van start gegaan worden met de bouw van de coöperatieve suikerfabriek van CoBT in Seneffe? Wat ook de uitkomst is, het project geeft blijk van een groot dynamisme binnen de bietplanterswereld en een geloof, op de langere termijn, in de teelt. We mogen die dynamiek in geen enkel geval verloren laten gaan!

Voor de planters van Tiense Suiker, verenigd in SOPABE-T, wacht op het einde van het jaar dan weer de keuze om de samenwerking met de Duitse telers en een directe participatie in Südzucker te versterken. Ook hier toonden de bietplanters zich innovatief en moedig: ze gingen de eerste grensoverschrijdende samenwerking aan onder telers, met de bedoeling “hun” suikerproducent meer en beter te laten inspelen op de behoeftes van de eigenaarslandbouwers.

De hierboven geschetste uitdagingen hebben of hadden we min of meer zelf in de hand: een goed draaiende campagne, de opstart van een coöperatieve suikerfabriek, de investering in een internationale suikergroep (die overigens ook coöperatieve wortels heeft). We zullen daarbij blijk moeten geven van werkkracht, moed en visie.

Laten we echter niet vergeten dat we, “dankzij” de Europese keuze om de quota op te geven, sterk afhankelijk geworden zijn van de wisselvalligheden van de (wereld)suikerprijs. Die leek, vóór de coronacrisis, terug de hoogte in te gaan. Met de voorspelde tekorten op de wereldmarkt scheen dat zelfs een duurzame herneming te kunnen worden. Vandaag zijn die vooruitzichten veel minder zeker. Maar ook daar zullen we binnen CIBE onze bekommernissen laten horen, nu de Europese Commissie een evaluatie laat maken van drie jaar zonder suikerquota en minimumprijs.

CBB wenst u, en ook de fabrikanten, nu een goede campagne toe en, binnenkort, loon naar werken!

 

 

 Klik hier om de laatste editie van De Bietplanter te raadplegen.

 

 

 

Leden