Start

Aan alle planters van de TS

door Marcel Jehaes, Voorzitter Sopabe-T

 

Langs alle kanten hoor ik twee bedenkingen: enerzijds, het bieteninkomen 2017 is te laag en volstaat niet of bijna niet meer om onze productiekosten te dekken; anderzijds, welk nut heeft de participatie nog?

De eerste opmerking kan ik zonder meer beamen, maar welke alternatieven zijn er voor bieten? Wat aardappelen betreft is de situatie zorgwekkend. Producenten slagen er niet in om de resterende aardappelen in hun bewaarloodsen te valoriseren op de vrije markt en moeten zelfs betalen om die leeg te halen. En wat de granen betreft, zijn de prijzen op de termijnmarkten licht gestegen, maar door de huidige droogte en de hoge temperaturen worden middelmatige oogsten verwacht en dus wederom een te krappe rendabiliteit. Andere mogelijkheden zijn vlas en groenten, waarvan het rendabiliteitsniveau van de contracten gekoppeld is aan dat van de granen. Deze omstandigheden versterken het misbruik van machtspositie van de suikerindustrie.

Het is een bijzonder moeilijke periode voor de landbouw in zijn geheel, die langs alle kanten wordt aangevallen: verlies van onderhandelingsmacht, verbod fytoproducten, slechte pers (“landbouwers = vervuilers en moordenaars”),... Om ons te verdedigen is het daarom, meer dan ooit, nodig dat we samen aan hetzelfde zeel trekken.

Wat het nut van de participatie betreft, moeten verschillende zaken worden benadrukt. Zouden we zonder de participatie onze productie-referenties hebben kunnen behouden, of zouden we, zoals bij cichorei, overgeleverd zijn geweest aan de genade van de fabrikant die zijn contracten toekent aan wie hij maar wil? Met de participatie kunnen we controle uitoefenen op de verdeling van de leveringscontracten (om speculatie te voorkomen en iedereen zijn leveringscontract te garanderen tijdens de goede jaren). Onze participatie is een opportuniteit om tijdens de komende jaren een belangrijk supplement toegevoegde waarde en inkomen te bekomen. Bovendien werden er al eerste contacten gelegd met de coöperatie SZVG (= equivalent van Sopabe-T voor de Duitse planters van Südzucker) om, via hen, te participeren in aandelen Südzucker (SZ). Aan dergelijke participatie zouden verschillende voordelen vasthangen, waarvan ik er hier twee vermeld. Het eerste en niet minst belangrijke, is op syndicaal en juridisch vlak: Sopabe-T zou deel uitmaken van SZVG, meerderheidsaandeelhouder van SZ, waardoor de IPA-akkoorden niet meer onder de toepassing van de mededingingsregels vallen. Het tweede is financieel: gezien de aandelen SZ beursgenoteerd zijn, worden discussies over hun waarde overbodig.

We moeten rekening houden met alle scenario’s om te proberen een bietentoekomst te garanderen in ons land. Het beste scenario, maar veruit het moeilijkst te realiseren, is het bereiken van een billijke overeenkomst met SZVG en het bouwen van een coöperatieve suikerfabriek in Seneffe tegen 2021. Alle andere mogelijkheden zijn veel minder interessant en wekken frustratie op, vooral het scenario waarbij de hiervoor vermelde plannen mislukken.

Het is door samen te werken, dat wij een betere bietentoekomst zullen kunnen garanderen voor alle planters.

 

 

Klik hier om de laatste editie van De Bietplanter te raadplegen.

Bijen en bieten.

CBB is op zoek naar een nieuwe medewerker. Interesse? Klik hier.

 

 

Leden