Start

Wees uitermate voorzichtig!

door Marcel Jehaes, Voorzitter CBB

 

Net als al onze landgenoten maken we een ongekende gezondheidscrisis door, maar met het grote verschil, dat de activiteit op onze boerderijen niet afgenomen is, laat staan in lockdown. Integendeel, na vrij nat weer in de afgelopen weken werd het veldwerk nu herstart, om de achterstand bij de bieten- en aardappeloogst en bij het zaaien van granen in te lopen.

Iedereen probeert deze vertraging zo snel mogelijk weg te werken met het oog op een winterseizoen dat plots kan opsteken en ons in het verleden al in snelheid heeft gepakt. Onze landbouwers in het algemeen en onze bietenplanters in het bijzonder steken al hun energie, niet alleen in het redden van de aan gang zijnde oogst, maar ook in een zo goed mogelijke voorbereiding van de volgenden. De voedselvoorziening van ons land is dus gegarandeerd, met de hulp en de actie van de eerste-verwerkingsbedrijven zoals melkerijen, suikerraffinaderijen, ...

Maar opgelet! Gezien de pandemie die we meemaken en de oververzadigde ziekenhuizen, mag de haast ons niet doen vergeten dat de sanitaire veiligheidsmaatregelen tegen corona en alle veiligheidsinstructies niet alleen in onze bedrijven, maar ook overal elders, met name in de suikerfabrieken, moeten worden nageleefd. De maatregelen zijn er zeer streng en essentieel om de goede werking van de fabrieken te kunnen blijven garanderen. Ondanks deze ogenschijnlijk nogal drastische voorzorgsmaatregelen werden al verschillende mensen opgespoord als drager van het virus en raakten ze er ook besmet. De bietensyndicaten ontsnappen ook niet aan deze harde realiteit. Onze regionale secretarissen en onze nationale inspecteur hebben het basiswerk moeten overnemen na de verplichte quarantaine van verschillende lokale inspecteurs. 

Gezien deze ongekende context wil ik u geruststellen over de voorbeeldige bereidheid van iedereen om de situatie onder ogen te zien en de meest rationele oplossingen te vinden, zodat uw bieten met dezelfde aandacht als voorheen gesuperviseerd blijven. Ik wil alle medewerkers danken die deze extra energie en tijd opbrengen om uw legitieme belangen te verdedigen.

Op dit moment en voor de rest van de campagne zal deze ijzeren sanitaire discipline van bijna militaire aard gehandhaafd blijven, als we de optimale werking van de suikerraffinaderijen willen garanderen en de laatste bieten in een zo redelijk mogelijke tijd willen verwerken. Ik vraag iedereen om gezond verstand en zelfs voorbeeldige burgerzin te tonen om met zo min mogelijk problemen door deze roerige periode heen te komen.

Zoals u wellicht al wist, zet CBB voornamelijk in op telewerk, maar niets blijft op stand-by staan. Zo blijven we nauw samenwerken met het KBIVB en SUBEL om een pragmatische oplossing te vinden voor de strijd tegen het vergelingsvirus. Ook de participatievennootschappen SOPABE en SOPABE-T werken op deze manier.

We zijn dus afhankelijk van de evolutie van deze pandemie om met u te communiceren: elke fysieke vergadering is praktisch onmogelijk of onderhevig aan restricties die het goede verloop van de vergaderingen te veel belemmeren. Voorlopig doen we beroep op digitale tools en dat zal nog wel even zo blijven.

Voor strategisch belangrijke onderwerpen zullen we, wanneer het wettelijk kader ons daartoe in staat stelt, beslissingen uitstellen tot de situatie wat normaliseert en we weer fysiek kunnen debatteren. De fundamentele opties van onze organisatie moeten in handen blijven van de bietentelers. Wij willen met elke planter in permanent contact staan om het isolement te vermijden dat zo destructief is voor een organisatie als de onze die vooral gebaseerd is op een maatschappelijk doel: de professionele verdediging van het inkomen en de belangen van alle Belgische bietenplanters.

Meer dan ooit, beste planters, wees voorzichtig, bescherm uzelf en al uw dierbaren. We hopen u zo snel mogelijk weer in goede gezondheid te zien om met u te kunnen spreken zoals vroeger.

 

 

 Klik hier om de laatste editie van De Bietplanter te raadplegen.

 Klik hier om het laatste CBB-persbericht te raadplegen.

Help ons om onze communicatie te verbeteren door de enquête in te vullen die u vindt via volgende link. Het vraagt slechts een kwartiertje van uw tijd!

 

 

Leden