Start

Een sprong in het duister

door Peter Haegeman, Secretaris-generaal CBB

 

De campagne 2017-2018 is nauwelijks afgelopen en de balans ervan nog niet definitief opgemaakt, of de volgende dient zich al aan. Op verschillende fronten wordt het kader voor de komende campagne voorbereid, maar de onzekerheden zijn nog groot en talrijk. Zo wordt er bij de beide suikerfabrikanten nog geschreven aan de komende interprofessionele akkoorden, door een vervroegde bestelling van zaden, vereist de representativiteit van sommige staalnames speciale maatregelen,... En –last but not least– de dalende Europese en wereldprijzen voor suiker in het post-quotumtijdperk doen verder vragen rijzen bij de rendabiliteit van de bietenteelt.

Voor de sector wordt de nieuwe campagne dus, meer dan vroeger, een sprong in het duister. Ondanks de onzekerheid is een vlugge uitzaai van kapitaal belang, leerde ik al van een aantal ervaren bietentelers. De recordrendementen die nu uit de cijfers naar voren komen, zijn in hoge mate hieraan toe te schrijven, gekoppeld aan de relatief hoge temperaturen en de lange droogteperiodes in 2017.

Mooi weer, daar kijken we dus allemaal naar uit nu de lente eraan komt. En toch pakken, figuurlijk dan, enkele donkere wolken zich samen boven de velden... Een van die wolken is de sterke focus van een aantal politici en stakeholders op gewasbeschermingsmiddelen.

We kunnen alleen maar hopen dat deze discussie met de nodige neutraliteit en objectiviteit en ook het vereiste pragmatisme gevoerd worden.

Bedoeling van die verzuchting is zeker niet het debat uit de weg te gaan. Ook de bietentelers beseffen maar al te goed dat we op een verantwoorde manier met die middelen moeten omgaan en handelen daar ook naar. Het bewijs? Op dertig jaar tijd werd de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen in de bietenteelt maar liefst tot een derde herleid.

Maar in een aantal gevallen is het gebruik van die producten bittere noodzaak. De neonicotinoïden zijn daarvan een mooi voorbeeld. Er is vooreerst geen sluitend bewijs dat ze schadelijk zijn. Nu, op korte en middellange termijn zijn er eenvoudigweg geen alternatieven voor het gebruik ervan. Waarom dan een heksenjacht erop ontketenen?

Als het over neutraliteit en objectiviteit gaat, vinden we alvast de lopende Europese enquête bij burgers rond “pesticiden” bedenkelijk. Zelfs zonder veel fantasie kan je de resultaten ervan nu al met redelijke zekerheid voorspellen...

De uitspraken van Belgisch landbouwminister Denis Ducarme op de jaarvergadering van de Fédération wallonne de l’agriculture waren dan weer geruststellend en getuigden van veel pragmatisme. De bietentelers hebben geen boodschap aan afrekeningen tussen politici en multinationals, maar zoeken hun aanplantingen te beschermen tegen ziekten en ongedierte en de rendabiliteit van hun teelt veilig te stellen.

Hopelijk haalt dit inzicht het ook op die plaatsen waar uiteindelijk de beslissingen genomen worden en gebeurt dat snel, want de onzekerheid bij de prille aanloop naar de campagne 2018-2019 is al groot genoeg. 

 
 

  

De resultaten “Variëteiten 2017” staan hier op de website CBB.

Klik hier om de laatste editie van De Bietplanter te raadplegen.

Help ons de situatie van de Belgische suikerbietentelers te begrijpen. Neem deel aan de SUFISA-enquête. Alvast bedankt.

 

Leden