Start

CBB-memorandum: zaaien om te oogsten

door Peter Haegeman, Secretaris-generaal CBB 

 

Binnen enkele weken, op 26 mei, vinden in ons land verkiezingen plaats. Het zullen niet zomaar verkiezingen worden: het is de eerste keer dat zowel de federale als de regionale stembusgang samenvalt. Het wordt koffiedik kijken of daarna ook makkelijk meerderheden zullen gevonden worden en regeringen gevormd. Zullen die meerderheden dezelfde zijn? Of zullen ze verschillen op de verschillende beleidsniveaus? Een interessante vraag voor opiniepeilers en politologen… maar ook voor burgers en ondernemingen. De hamvraag is immers of dat nadien ook een coherent beleid zal opleveren. Ook voor onze sector, die rekening moet houden met regelgeving vanop die verschillende niveaus.

De CBB heeft daarom de verwachtingen van de bietentelers op een rijtje gezet om ze nu ook op een systematische manier aan de politieke partijen en daarna aan de verkozenen en de beleidsmakers te kunnen aanbieden.

Ik wil, met u, op twee van die verwachtingen inzoomen: verduurzaming en innovatie.

Een eerste, en een zeer belangrijke, verwachting betreft de verduurzaming die de samenleving van de landbouw verwacht. We willen daar met de suikerbietteelt aan meewerken. Zonder te vergeten dat er al heel wat inspanningen geleverd werden. En in de wetenschap dat onze teelt op zich al duurzaam is: ze levert vijfmaal meer energie op dan ze verbruikt, de suikerbiet kan volledig, dus afvalarm, gebruikt worden niet alleen in voeding, maar ook voor veevoeder en andere toepassingen zoals biobrandstoffen. Voor velen start die verduurzaming bij de gewasbeschermingsmiddelen. Daar pleiten we voor een coherente en realistische aanpak, gebaseerd op een zo objectief mogelijke risico-inschatting. Coherentie betekent hier bijvoorbeeld dat het éne beleidsniveau het niet “beter” probeert te doen dan het andere.

Nauw verbonden met de verduurzaming, is innovatie. Deze is, in het bijzonder via onderzoek en ontwikkeling, cruciaal om de economische leefbaarheid van de suikerbiet en haar duurzame karakter te vrijwaren en te verhogen. Dit vergt een toekomstgeoriënteerde regelgeving die zowel de ontwikkeling van nieuwe rassen als de snelheid waarmee dit kan gebeuren, faciliteert. En de nodige middelen om toegepast onderzoek en ontwikkeling mogelijk te maken. Denk maar aan genetische verbetering en de zogenaamde NBT’s, de “new breeding techniques”.

Natuurlijk mogen we niet vergeten dat we, samen met de federale en gewestparlementen ook nieuwe Europese volksvertegenwoordigers gaan aanduiden. Nadien wordt trouwens ook een nieuwe Commissie geïnstalleerd.

Van Europa verwachten we dat ze, nu de suikerquota opgeheven zijn en de wereldwijde concurrentie volop haar uitwerking kent, de bietplanters de nodige hulpmiddelen aanreikt om competitief en rendabel te kunnen zijn.

De marktspelers moeten de nodige adequate instrumenten krijgen om met de toegenomen risico’s en met de meer volatiele markten om te gaan. Inzicht in deze markten, - met andere woorden: transparantie over bieten- en suikerprijzen -, is daarbij een essentieel vertrekpunt. We hebben op dat vlak nog een hele weg af te leggen.

Een ander pijnpunt, waarop we van Europa een stevig antwoord verwachten, is de concurrentie met suiker uit derde landen. Onze interne suikermarkt staat immers open voor invoer vanuit die landen, en dat in steeds toenemende mate. Suiker wordt al te vaak als pasmunt in handelsakkoorden gebruikt. Daardoor komt suiker op de markt die niet aan dezelfde milieu-, voedselveiligheids- en sociale standaarden als de Europese suiker voldoet. Een gelijk speelveld is onontbeerlijk.

Op 26 mei zal dus naar de stem van het volk geluisterd worden. We zullen hard blijven werken om ook de stem van onze sector en filière luid en duidelijk te laten klinken. Uw Confederatie zal zaaien. Of er nadien ook rijkelijk geoogst wordt, zal afhangen van wat nadien door onze politici, op de verschillende beleidsterreinen, beslist en uitgevoerd wordt …

 

Volgende firma ’s hebben hun materiële steun betoond aan de organisatie van het 23ste CBB-Congres

Sponsors Congrès CBB 2019

Klik hier om de laatste editie van De Bietplanter te raadplegen.

 

Bijen en bieten.

 

 

Leden