Start

Tijd voor reflectie … en actie

door Peter Haegeman, Secretaris-generaal CBB

 

De dagen rond Kerstmis en Nieuwjaar vormen doorgaans voor vele mensen een periode van ontspanning en rust. Nu was dat ongewild nog meer het geval dan anders omdat we ons aan de coronamaatregelen moesten houden. Maar, midden deze kalmte, terwijl de campagne relatief rustig verder liep, viel er toch belangrijk nieuws in de Belgische bietenwereld te rapen. De bietplanterscoöperatie CoBT liet immers weten haar project voor de bouw van een nieuwe suikerfabriek in Seneffe stop te zetten.

Hiermee komt een eind aan een initiatief dat de voorbije jaren zowel in ons eigen land als in de rest van Europa met meer dan gewone belangstelling werd gevolgd. De aandacht ervoor ging ook nog verder: er waren debatten tussen voorstanders en critici, ook binnen de diverse structuren van de bietplanters zelf.

Die discussies zullen wellicht niet onmiddellijk verstommen. Het is logisch, en zelfs zeer goed, dat het hoe en waarom van het opgeven van CoBT geanalyseerd wordt, omdat dit project nog lang zal nazinderen in het geheugen van de Belgische bieten- en suikerfilière. Waren bankiers en potentiële investeerders niet moedig en ondernemend genoeg om de financiering ervan aan te durven? Was het coöperatieve model misschien een obstakel? Ging het om een te groot en/of ambitieus project in een te volatiele en onzekere markt? Liep het in de laatste rechte lijn spaak en waarom? En zo kunnen we nog wel even doorgaan … 

Het zou voorbarig zijn hierop nu al antwoorden te formuleren. Daarvoor is wat meer tijd nodig. De komende weken en maanden zullen allicht meer duidelijkheid brengen, wanneer de coöperanten van CoBT verder geïnformeerd worden door hun bestuurders.

Wat wel al als een paal boven water staat, is dat we binnen een rustige context sereen en objectief de redenen van het opgeven van dit ambitieus project zullen moeten analyseren en hieruit lessen zullen moeten trekken. En dat we onszelf hierbij ook in vraag dienen te stellen. Welke nieuwe inzichten hebben we verworven om de belangen van de bietplanters veilig te stellen en ons te positioneren tegenover de fabrikanten, of, integendeel, samen met hen, als het gemeenschappelijk belang dat vraagt?

Dit alles moet de Belgische (en Waalse) landbouwsector stimuleren om zich niet te laten ontmoedigen en om positief en proactief te blijven doorheen collectieve initiatieven.

We kunnen hier zeker sterker uitkomen als we die denkoefening op een kritische maar constructieve manier maken, en daarbij de rangen sluiten. Maar laat ons eerst de lopende campagne goed afronden. En daarbij hopen dat na deze pijnlijke gezondheidscrisis, het herstel van de suikermarkt zich doorzet, zodat een faire en correcte vergoeding van de bieten opnieuw mogelijk wordt.

 

De Voorzitter, de leden van het Bureau en de medewerkers van de CBB wensen u en allen die u dierbaar zijn, meer dan ooit een gezond en van harte een voorspoedig 2021!

 

 

 Klik hier om de laatste editie van De Bietplanter te raadplegen.

 Klik hier om het laatste CBB-persbericht te raadplegen.

Gelukkig Nieuwjaar

Leden