Start

Daar is de lente, daar is de zon…

door Peter Haegeman, Secretaris-generaal CBB 

 

De dagen worden stilaan langer. Het af en toe “zomerse” weer zorgt ervoor dat de grond kan opdrogen en langzaam opwarmt.

Hier en in de omliggende landen denken sommige bietplanters al aan uitzaaien… Het Bieteninstituut temperde –terecht– al te enthousiaste verwachtingen en waarschuwde voor een overhaaste aanpak. Het is inderdaad best nog even te wachten op mildere temperaturen en een goed opgewarmde bodem om het risico op een zeer groot aantal schieters te verminderen.

Bietenteelt die gelijkmatig groeit, vergemakkelijkt bovendien de onkruidbestrijding. Ook zal een langzaam groeiend gewas voor langere tijd kwetsbaar zijn voor bodeminsecten, wat in afwezigheid van neonicotinoïden het risico op verlies van planten kan doen toenemen.

Inderdaad, in de velden, zullen heel binnenkort de eerste bieten zonder neonicotinoïden gezaaid worden met heel veel onzekerheid wat betreft de resultaten. Hoewel het een moeilijk verteerbaar verbod is, zal het zeker niet het laatste zijn. Ook andere gewasbeschermingsmiddelen zullen zeer waarschijnlijk de komende jaren van het toneel verdwijnen en ... u zal zich moeten aanpassen ...

Ik wil toch nog even terugkomen op de voorbije campagne, waarvan nu, op verschillende plaatsen, de balans wordt opgemaakt.

Als we kijken naar de campagne 2018, dan kunnen we besluiten dat ze opnieuw lang heeft geduurd, langer dan verwacht na de aankondiging van de problemen in Wanze. Zowel in de Tiense Suikerraffinaderij als bij Iscal Sugar, draaiden de fabrieken niet op hun nominale capaciteit. Technische problemen gooiden vaak roet in het eten.

Gelukkig, was het weer tot eind januari mild waardoor de resultaten over het algemeen bevredigend waren: lage grondtarra, hoge suikergehaltes. Alleen de opbrengsten waren minder goed als gevolg van het neerslagtekort tijdens de zomer.

In de recepties vielen er weinig belangrijke problemen te bespeuren. Uiteraard een paar pannes, zonder ernstige gevolgen. De controle, georganiseerd en gecoördineerd door CBB, zorgt ervoor dat de ontvangstbewerkingen in de beste omstandigheden verlopen. Elke tekortkoming wordt gemeld zodat de resultaten aangepast kunnen worden. Natuurlijk is er de goede respons van de tarraverantwoordelijken om de gerapporteerde problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Maar we blijven niet op onze lauweren rusten: voor de recepties zijn technische vergaderingen voorzien om verbeteringen te vragen.

De fabrikanten van hun kant bereiden zich ook voor op de toekomst. Bij Iscal Sugar zullen om de transportkosten te schrappen, 130.000 ton bieten uit Vlaanderen via een “loonwerk”-overeenkomst verwerkt worden door SuikerUnie in Nederland als tegenprestatie voor een voldoende tonnage in contract C in een straal van 50 km van Fontenoy.

Bij de Tiense Suikerraffinaderij valt, na de aankondiging van de herstructurering van Südzucker die geen impact zal hebben op de Belgische vestigingen, momenteel geen wijziging te melden. Ik durf hierin een illustratie te zien van het performante ecosysteem dat de Belgische suikerbietsector vormt. En misschien ook een aanzet tot meer “redelijke” suikerproductie. Wait and see … want één zwaluw maakt de lente niet.

 

 

Klik hier om de laatste editie van De Bietplanter te raadplegen.

Klik hier om de resultaten KBIVB van alle rasen 2018 te raadplegen.

Persbericht CBB - Bietencampagne 2018-2019 start in crisissfeer

Bijen en bieten.

 

 

Leden