Aankoop of overdracht van quotum

Bij aankoop of overdracht van quotum, moet het aantal in bezit zijnde effecten SOPABE evenredig blijven met het bietenquotum. De planter die quotum overlaat kan zijn participatie verminderen ; hij die quotum overneemt moet het verhogen.

De eenvoudigste oplossing is een rechtstreekse overdracht tussen planters. Een speciaal formulier is ddartoe voorhanden: het  formulier van overdracht van effecten SOPABE tussen planters. In de praktijk, moeten de planters die bietenquotum verwerven of het verhogen, hun aantal effecten aanpassen aan hun nieuwe quotum.

Als u van plan bent een bietenquotum over te nemen, raden wij u aan simultaan met de planter overlater de overname van de ermee overeenstemmende effecten SOPABE te onderhandelen. Tegelijk dat u de documenten met betrekking tot de quotumoverdracht invult, gelieve eveneens het formulier van overdracht van effecten in te vullen.

Dit formulier is opgemaakt rekening houdend met volgende evenredigheidsregel :

De financiële inspanning van elke planter in orde met de participatie vertegenwoordigt het equivalent van 8,8 euro per ton de bietenquotum.

Als de planter van wie u het bietenquotum overneemt geen effecten zou bezitten, kunt u ze altijd kopen bij SOPABE aan de hand van het formulier van aankoop of van onderschrijving van effecten SOPABE.

Leden