Aankoop of overdracht van quotum

Bij aankoop of overdracht van quotum, moet het aantal in bezit zijnde effecten SOPABE-T evenredig blijven met het bietenquotum. De planter die quotum overlaat kan zijn participatie verminderen; hij die quotum overneemt moet het verhogen.

De eenvoudigste opolssing is een rechtstreekse overdracht tussen planters. Een speciaal formulier is daartoe voorhanden: het formulier van overdracht van effecten SOPABE-T tussen planters. In de praktijk, moeten de planters die bietenquotum verwerven of het verhogen, hun aantal effecten aanpassen aan hun nieuwe quotum.

Als u van plan bent een bietenquotum over te nemen, raden wij u aan simultaan met de planter overlater de overname van de ermee overeenstemmende effecten SOPABE-T te onderhandelen. Tegelijk dat u de documenten met betrekking tot de quotumoverdracht invult, gelieve eveneens het formulier van overdracht van effecten in te vullen. Dit formulier is opgemaakt rekening houdend met volgende evenredigheidsregel:

De financiële inspanning van elke planter in orde met de participatie vertegenwoordigt 13,60 euro per ton bietenquotum.

Als de planter van wie u het bietenquotum overneemt geen effecten zou bezitten, kunt u ze altijd kopen bij SOPABE-T aan de hand van het formulier van aankoop of van onderschrijving van effecten SOPABE-T.

Leden