Dividenden en intresten

Dividenden worden betaald voor de maatschappelijke aandelen verworven tijdens de eerste participatieschijf (1992-1996).

 

De Algemene Vergadering van SOPABE-T bepaalt het te betalen dividend voor de maatschappelijke aandelen T in bezit van de planters op basis van de resultatenrekening van het maatschappelijk boekjaar van SOPABE-T voor het afgelopen jaar.

De algemene Vergadering vindt plaats de 2e woensdag van september om 14u30 en het dividend is betaalbaar op 30 september.

 

Toegekend brutodividend per aandeel T tijdens de 3 laatste boekjaren

 

en €

en %

2011

0,43

5,2

2010

0,35

4,2

2009

0,23

2,8

 

 

 

 

 

 

 

Intresten

Intresten worden betaald voor de onderschreven obligaties tijdens de 2e, 3e et 4e participatieschijven (1997-2012).

 

De jaarlijks betaalde bruto-intrest voor de obligaties SOPABE-T wordt momenteel vastgelegd in het begin van het jaar op basis van het SWAP IRS ontleningstarief genoteerd op 31 januari verhoogd met een premie van 0,5 punt. De intresten van het afgelopen jaar worden betaald in januari daaropvolgend, op basis van het register van aandeelhouders bepaald op 31 december;

 

Intrestvoet betaald voor de obligaties SOPABE-T tijdens de 3 laatste boekjaren

 

en %

2011

2,50

2010

2,17

2009

2,75

 

 

 

 

 

 

Een samenvatting van de jaarrekeningen van de 2 laatste boekjaren van SOPABE-T kan hier geraadpleegd worden :

Rekeningen SOPABE-T 2010/11

Rekeningen SOPABE-T 2009/10

Rekeningen SOPABE-T 2008/09

De financiële toestand van SOPABE-T hangt nauw af van de evolutie van de industriële activiteit van de suikeronderneming TS aagezien de activa van SOPABE-T (participatie in het kapitaal en leningen) quasi totaal in de TS geïnvesteerd worden. De laatste jaarrekeningen TS kunnen hier en hier gedownload worden.

Leden