Dividenden en intresten

Dividenden worden betaald voor de maatschappelijke aandelen T.

De Algemene Vergadering van SOPABE-T bepaalt het te betalen dividend voor de maatschappelijke aandelen T in bezit van de planters op basis van de resultatenrekening van het maatschappelijk boekjaar van SOPABE-T voor het afgelopen jaar.

De Algemene Vergadering vindt plaats de 4de donderdag van november om 14u30 en het dividend is betaalbaar op 30 november.

 

Toegekend brutodividend per aandeel T tijdens de 3 laatste boekjaren

 

en €

en %

2020

0,10

1,2

2019

0,20

2,4

2018

0,33

4,0

 

 

 

 

 

 

 

Intresten

Intresten worden betaald voor de obligaties SOPABE-T.

 

De jaarlijks betaalde bruto-intrest voor de obligaties SOPABE-T wordt momenteel vastgelegd op 0,11 %. De intresten van het afgelopen jaar worden betaald in januari daaropvolgend, op basis van het register van aandeelhouders bepaald op 31 december;

 

Intrestvoet betaald voor de obligaties SOPABE-T tijdens de 3 laatste boekjaren

 

en %

2020

0,11

2019

0,11

2018

0,28

 

 

 

 

 

 


Een samenvatting van de jaarrekeningen van de 2 laatste boekjaren van SOPABE-T kan hier geraadpleegd worden :

Rekeningen SOPABE-T 2018/19

Rekeningen SOPABE-T 2019/20

De financiële toestand van SOPABE-T hangt nauw af van de evolutie van de industriële activiteit van de suikeronderneming TS aagezien de activa van SOPABE-T (participatie in het kapitaal en leningen) quasi totaal in de TS geïnvesteerd worden. De laatste jaarrekeningen TS kunnen hier en hier gedownload worden.

Leden