In orde zijn met de participatie

De participatie van de planters bestaat sinds 1991. Zij ontwikkelde zich geleidelijk volgens 4 opeenvolgende operaties of participatieschijven.

De financiële bijdrage van de planters aan de participatie-inspanning is jaarlijks en evenredig aan hun bietenquotum. Tijdens de 15 eerste jaren, van 1992 tot 2006 (drie participatieschijven van 5 jaar elk), bedroeg de jaarlijkse bijdrage van de planters gemiddeld 0,69 € per ton bietenquotum. Sinds het jaar 2007 dat het begin van de 4e participatieschijf inluidt, bedraagt de jaarlijkse bijdrage 0,40 € per ton bietenquotum.

 

Als men de 4 tot op heden gerealiseerde participatieschijven beschouwt, mag men aannemen dat in 2014, de financiële inspanning geleverd door elke planter in orde met de participatie, overeenstemt met het equivalent van 13,60 euro per ton bietenquotum.

In ruil voor deze financiële participatie, bezit elke planter die in orde is met de participatie volgende categorieën van SOPABE-T effecten:

- maatschappelijke aandelen T verworven tijdens de eerste participatieschijf (1992-1996);

- obligaties verworven tijdens de 2e, 3e en 4e participatieschijven (1997-2014).

 

Om in orde te zijn met de participatie, moet elke planter eveneens coöperator zijn van SOPABE-T cvba of het worden door een uniek maatschappelijk aandeel B van 12 € te verwerven dat het lidmaatschap van SOPABE-T vertegenwoordigt.

Leden