Start

Nu al lessen trekken uit de coronacrisis

door Peter Haegeman, Secretaris-generaal CBB 

 

Op het ogenblik waarop ik dit editoriaal schrijf, zijn jullie, bietplanters, volop bezig met de uitzaai. Jullie leggen hiermee – hopelijk – de basis voor een rijke oogst in het najaar, een vlotte campagne en een faire financiële vergoeding nadien. Dit is dus een cruciale periode voor jullie.

Tegelijkertijd is ondertussen bijna de volledige wereld in de ban van het coronavirus. Ook in ons land wordt er keihard gewerkt en doet zo goed als iedereen veel inspanningen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Ik dank overigens ook graag onze partners, zoals het Bieteninstituut en de suikerfabrikanten, die ervoor zorgen dat men binnen onze sector maar ook daarbuiten op hen kan blijven rekenen.

We beleven inderdaad een situatie waarin tot actie moet overgegaan worden. En toch vinden sommigen ook, en terecht, de tijd om aan reflectie te doen. Nadenken over wat er in een crisisperiode als deze essentieel is. En je dan daartoe beperken of er extra aandacht aan besteden. 

Het was de Franse president Macron die heel uitdrukkelijk de parallel trok met een oorlogssituatie. Ook daarin komt het erop aan het wezenlijke van het bijkomstige te onderscheiden. En dat doen heel wat mensen, door een terugkeer naar “vaste waarden”. Ze krijgen weer aandacht voor menselijke relaties, voor wat familie en vrienden betekenen. Ze beseffen dat basisproducten zoals voeding een kostbaar goed zijn, dat we best zelf in handen houden. Of minstens toch niet helemaal uit handen geven.

We stelden vast dat de bevolking een aantal basislevensmiddelen begon te hamsteren. De rekken met frisdranken werden voorbijgelopen, die met melk waren snel leeg. Pasta en bloem zijn telkens zeer gewild wanneer men nieuwe maatregelen verwacht. Zelfs een verguisd product als suiker is terug in trek …

Sommigen opperen ondertussen dat het soms verwenste Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid er vandaag in grote mate voor zorgt dat onze voedingsketen intact blijft. Dat er geen sprake is van schaarste, zoals wanneer we ons nu in andere continenten zouden moeten gaan bevoorraden. Zijn we hier op een grens van de globalisering gestoten? Moeten we dit niet uitdrukkelijker aan bod laten komen in handelsakkoorden die we afsluiten? Dienen we niet te stoppen met onze voedings-en sanitaire hygiëne uit te laten kopen?

Laten we niet in blind opportunisme vervallen, maar laten we ook geen te kort geheugen hebben. Wanneer we uit deze crisisperiode van zelfopsluiting bevrijd zullen worden, vergeten we al deze lessen en bedenkingen best niet te snel. Het is niet uitgesloten dat er morgen een andere kwaal nog harder toeslaat.

Het gezegde “En de boer, hij ploegde voort.” kan dezer dagen niet genoeg naar waarde geschat worden. Benieuwd wat morgen brengt …

 

 

 U kunt de gemiddelde bietenzaadprijzen 2020 raadplegen, door hier te klikken.

 

Klik hier om de laatste editie van De Bietplanter te raadplegen.

 

 

 

Leden