De CBB

CBB (Confederatie van de Belgische Bietenplanters) werd opgericht in 1965 en is de officiële beroepsorganisatie voor meer dan 8.200 Belgische bietenplanters. CBB wordt officieel erkend als “producentengroepering” conform de Wet van 28 maart 1975 en als “organisatie van verkopers van suikerbieten” die interprofessionele akkoorden mag afsluiten conform Verordening 1260/2001 van de EU.

CBB vertegenwoordigt en verdedigt de beroepsbelangen van de Belgische suikerbietplanters op lokaal, regionaal en nationaal niveau in België en op internationaal niveau via de CIBE (Europese Confederatie van suikerbietplanters) en de WABCG (Wereldfederatie van suikerbietplanters en suikerriettelers).

In België coördineert CBB de werking van de 4 regionale plantersverenigingen:

 • Fédération des Betteraviers Wallons RT asbl;
 • Coördinatiecomité van Vlaanderen vzw;
 • Verbond Vlaamse Suikerbietplanters Tiense vzw;
 • Comité de Coordination des planteurs de betteraves du Hainaut-Iscal asbl.

Schematische voorstelling van de Belgische bietenorganisatie:

 

Iscal

Tiense Suikerraffinaderij

 

Vlaams Gewest

CoCo Vlaanderen

Verbond TS

 

Région Wallonne

CoCo Hainaut - IS

Fédé RT

ABW

 

 

CoCo Haspengouw

CBB

 

CBB handelt zoveel mogelijk in overleg met de Vlaamse en Waalse algemene landbouworganisaties Boerenbond, ABS (Algemeen Boerensyndicaat) en FWA (Fédération Wallonne de l’Agriculture).

De kerntaken van CBB zijn:

 • Vertegenwoordiging;
 • Belangenverdediging;
 • Afsluiten van Interprofessionele Akkoorden voor de sector;
 • Coördineren van de regionale instanties;
 • Organiseren van de controle van de bietenreceptie in de fabrieken;
 • Informeren: via “De Bietplanter”, website,…;
 • Stimuleren van R&D (Research & Development) in de sector via contributie en deelname in het KBIVB (Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet);
 • Beheren van de participatie van de suikerbietplanters in de suikerondernemingen.

Leden