Aankoop en overdracht van effecten SOPABE

Bij aankoop of overdracht van bietencontract, moet het aantal in bezit zijnde aandelen SOPABE evenredig blijven met het bietencontract. De planter die bietencontract overlaat kan zijn participatie verminderen ; hij die bietencontract overneemt moet het verhogen.

De eenvoudigste oplossing is een rechtstreekse overdracht tussen planters. Een speciaal formulier is daartoe voorhanden: het  formulier van overdracht van aandelen SOPABE tussen planters. In de praktijk, moeten de planters die bietencontract verwerven of het verhogen, hun aantal effecten aanpassen aan hun nieuwe contract.

Als u van plan bent een bietencontract over te nemen, raden wij u aan simultaan met de planter overlater de overname van de ermee overeenstemmende effecten SOPABE te onderhandelen. Tegelijk dat u de documenten met betrekking tot de contractoverdracht invult, gelieve eveneens het formulier van overdracht van effecten in te vullen.

Dit formulier is opgemaakt rekening houdend met volgende evenredigheidsregel :

De financiële inspanning van elke planter in orde met de participatie vertegenwoordigt het equivalent van 8,8 euro per ton bietencontract.