Beperkt Comité van de CBB

De Voorzitter en de Ondervoorzitters van de CBB vormen, met de Secretaris-generaal, het Beperkt Comité van de CBB. Dit Comité heeft een raadgevende functie en is onder meer belast met het voorbereiden van vergaderingen en beslissingen.

Volgende leden maken deel uit van het Beperkt Comité:

  • Joseph Cleiren
  • Michel Pecquereau
  • Hendrik Vandamme
  • Jean-Paul Vanelderen
  • Bruno De Wulf