Dividenden

Dividenden worden betaald voor de T-aandelen.

De Algemene Vergadering van SOPABE-T bepaalt het te betalen dividend voor de T-aandelen in bezit van de planters op basis van de resultatenrekening van het maatschappelijk boekjaar van SOPABE-T voor het afgelopen jaar.

De Algemene Vergadering vindt plaats de 4de donderdag van november om 14u30 en het dividend is betaalbaar op 30 november.

Toegekend brutodividend per T-aandeel tijdens de 3 laatste boekjaren

en €en %
20230,323,9
20220,232,8
20210,334,0

Een samenvatting van de jaarrekeningen van de 2 laatste boekjaren van SOPABE-T kan hier geraadpleegd worden :

Rekeningen SOPABE-T 2022/23

Rekeningen SOPABE-T 2021/22

De financiële toestand van SOPABE-T hangt nauw af van de evolutie van de industriële activiteit van de suikeronderneming TS aagezien de activa van SOPABE-T (participatie in het kapitaal en leningen) quasi totaal in de TS geïnvesteerd worden. De laatste TS-jaarrekeningen kunnen hier en hier gedownload worden.