Enkele cijfers

De TS participatie in 2020, is :

  • 4.194 planters participanten ;
  • 68 afgevaardigden
  • 23,9 miljoen € activa geïnvesteerd in de participatie :
    • 7,2 miljoen € in de vorm van aandelen van de Tiense Raffinaderij;
    • 16,7 miljoen € in de vorm van aandelen Südzucker