Evolutie van de verkoopwaarde van de pulp (€/t. biet)