Financiële inspanning per ton bieten S

De participatie van de planters in het kapitaal van ISCAL SUGAR heeft tot doel de productiemogelijkheden voor de bietenplanters te versterken. De aan de planters gevraagde financiële participatie-inspanning is evenredig aan hun leveringsrechten.

De gevraagde inspanning voor de bietenplanters die bieten aan ISCAL SUGAR leveren bestaat in de onderschrijving van 8,8 maatschappelijke aandelen SOPABE van klasse S voor elke ton bieten in contract.

De inschrijvingsprijs van de aandelen S bedraagt momenteel 1,00 € per aandeel S, wat neerkomt op een financiële inspanning door elke planter die in orde is met de participatie van 8,80 € per ton bietencontract.

Behalve de inschrijving of de overname van aandelen S, moet men coöperatant worden van SOPABE CV of vragen om het te worden door verwerving van een aandeel SOPABE van klasse B van 8 € dat het lidmaatschap van SOPABE vertegenwoordigt.