Over de participatie in Iscal Sugar

De participatie van de planters in het kapitaal van ISCAL SUGAR wordt beheerd door de coöperatieve vennootschap « BIETENPLANTERSVENNOOTSCHAP », afgekort SOPABE CV.

De vennootschap SOPABE CV heeft tot doel de professionele belangen van de bieten-suikersector te bevorderen door financiële participatie van de bietenplanters in de suikerindustrie. De statuten van SOPABE cvba kunnen hier geraadpleegd worden.

De participatie richt zich tot de planters die bieten leveren aan ISCAL SUGAR. Om coöperant van SOPABE te worden, moet men bijdragen tot de financiële participatie-inspanning naar rato van zijn leveringsrecht of van zijn leveringen aan ISCAL SUGAR. De voorwaarden van toelating worden verduidelijkt in het intern reglement van SOPABE.

Dankzij de financiële inspanning van haar planters coöperanten, werd SOPABE CV  voor 5,6 % aandeelhouder in het kapitaal van ISCAL SUGAR.

Waarom participeren ?

De participatie in ISCAL SUGAR heeft tot doel de toekomst van de suikerproductie in de streek Vlaanderen-Henegouwen zo goed mogelijk te verzekeren. De tegenprestatie  voor de bietenparticipatie in ISCAL SUGAR, omvat verscheidene aspecten  :

  • Op het vlak van het beheer, worden de planters vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van ISCAL SUGAR.  SOPABE is lid van de Raad van Bestuur van ISCAL SUGAR en wordt er door een planter vertegenwoordigd.
  • Ander voordeel, de bietenparticipatie geeft recht op prioritaire toegang tot de afzetgebieden van ISCAL SUGAR. In de praktijk, betekent dit dat ISCAL SUGAR zal zijn bieten prioritair kopen bij de planters participanten naar rato van de effecten SOPABE die zij bezitten.