SOPABE Administratie en controle

De planters worden binnen SOPABE vertegenwoordigd door 32 afgevaardigden op de algemene vergadering. Elke afgevaardigde beschikt op de algemene Vergadering over ongeveer 70 stemmen.

SOPABE wordt beheerd door een Raad van Bestuur die onder meer waakt over het beheer van de in bezit zijnde aandelen in het kader van de bietenorganisatie evenals het verzamelen en het verdelen van de dividenden met betrekking tot deze aandelen.

De algemene vergadering van SOPABE vindt plaats de 4e dinsdag van november om 14u00.

De commissaris van SOPABE is de vennootschap « RSM Belgium Audit » à 1932 Zaventem, Lozenberg 22, vertegenwoordigd door Mevr. Sara Van Heghe, bedrijfsrevisor.