SOPABE historiek

De bietenplantersvennootschap (afgekort SOPABE) werd  opfericht op 22 november 1990 in de vorm van naamloze vennootschap holding om de participatie van de bietenplanters in het kapitaal van de suikeronderneming van Fontenoy te concentreren en te beheren.

In 2003,  werd SOPABE omgevormd tot coöperatieve vennootschap.  De maatschappelijke zetel van SOPABE CV is gevestigd te 1000 Brussel, Anspachlaan, 111, bus 10.

De participatie van de planters in het kapitaal van Fontenoy heeft zijn wortels in de samenvoeging van 2 suikerondernemingen Wez en Warcoing voor de bouw van een nieuwe suikerfabriek in Fontenoy. De bestuurders van Fontenoy hebben dan de Belgische planters die gebruikelijk aan Wez en Warcoing leverden verzocht om een partnerschap met Fontenoy aan te gaan.

In 2003, toen 3 andere suikerfabrieken bij Fontenoy kwamen (Frasnes, Moerbeke en Veurne) om de suikergroep ISCAL SUGAR te vormen, werd de participatie van de planters van Fontenoy geïntegreerd in de participatie in het kapitaal van ISCAL SUGAR terwijl  de  planters van Frasnes, Moerbeke en Veurne van hun kant ook verzocht werden om aan de bietenparticipatie deel te nemen.

Vandaag, telt ISCAL SUGAR nog slechts één fabriek in Fontenoy.