SOPABE-T Organisatie

De organisatie van de participatie van de planters in het kapitaal van de TS via SOPABE-T wordt verduidelijkt in het schema hieronder:

Het kapitaal van Sopabe-T wordt vertegenwoordigd door drie categorieën van maatschappelijke aandelen: de aandelen A, de aandelen B en de aandelen T.

De aandelen A (30.000 aandelen) zijn in handen van de nationale en regionale bietenorganisaties.

De aandelen B (4.194 aandelen) zijn in handen van de planters.

Alleen de aandelen A en B hebben stemrecht. Het recht van de aandelen A is beperkt tot 1/10e van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Elke planter, lid van SOPABE-T, beschikt over één enkel aandeel B. Zo, wordt het principe “1 man, 1 stem” geëerbiedigd ongeacht de geleverde financiële bijdrage. De aandelen A en B geven geen recht op dividend.

De aandelen T (3.030.723 aandelen) zijn wat hen betreft onderschreven door de planters in evenredigheid met hun bietenquotum. De aandelen T hebben geen stemrecht . De aandelen T geven recht op dividend.

Momenteel, verwierf SOPABE-T 1.200.000 aandelen TS en 1.409.201 aandelen Südzucker terwijl  3.030.723 maatschappelijke aandelen T door de planters onderschreven werden.