SOPABE-T Organisatie

De organisatie van de participatie van de planters in het kapitaal van de TS via SOPABE-T wordt verduidelijkt in het schema hieronder:

De inbreng van Sopabe-T wordt vertegenwoordigd door drie categorieën van aandelen: de aandelen A, B en T.

De aandelen A zijn in handen van de nationale en regionale bietenorganisaties. De aandelen B en T zijn in handen van de planters.Elke planter, lid van SOPABE-T, beschikt over één enkel aandeel B. De aandelen T zijn wat hen betreft onderschreven door de planters in evenredigheid met hun bietenquotum.

Aandelen A, B en T hebben stemrecht.

Elk aandeel A geeft recht op 1 stem maar het recht van de aandelen A is beperkt tot  1/10e van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Elke planter, lid van SOPABE, beschikt over één enkel aandeel B. Elk aandeel B geeft recht op op 1 stem.

De aandelen T worden wat hen betreft onderschreven door de planters in evenredigheid met hun bietenquotum. De aandelen T, die uitsluitend gehouden worden door de B-coöperanten (planters), geven aan de planter die ze bezit, één extra stem, ongeacht het aantal aandelen T dat deze B-coöperant bezit. .

Alleen de aandelen T geven recht op dividend.