Dividenden

e algemene Vergadering van SOPABE bepaalt het te betalen dividend voor de maatschappelijke aandelen S in bezit van de planters op basis van de resultatenrekening van het maatschappelijk boekjaar van SOPABE voor het afgelopen jaar.

Hebben recht op een dividend de houders van aandelen S die deze aandelen bezitten op datum van 31 december die de algemene Vergadering van SOPABE voorafgaat. De bewegingen van aandelen S tijdens het boekjaar maar die na de bevriezing van het register van de aandelen S op 31 december gebeuren hebben geen weerslag op de betaling van de toegekende dividenden.

De algemene Vergadering vindt plaats de 4e dinsdag van november om 14u00 en het dividend is betaalbaar op 30 november.

Toegekend brutodividend per aandeel S tijdens de 3 laatste boekjaren

en €en %
20200,0202,0
20190,0202,0
20180,01941,9

Een samenvatting van de jaarrekeningen van de 2 laatste boekjaren van SOPABE kan hier geraadpleegd worden:

Rekeningen SOPABE 2019/20

De financiële toestand van SOPABE hangt nauw af van de evolutie van de industriële activiteit van de onderneming ISCAL SUGAR aangezien de activa van SOPABE (participatie in het kapitaal) hoofdzakelijk in ISCAL SUGAR geïnvesteerd worden. De laatste jaarrekeningen van ISCAL SUGAR kunnen hier gedownload worden