SOPABE-T Administratie en controle

De planters worden binnen SOPABE-T vertegenwoordigd door 59 afgevaardigden op de algemene vergadering. Elke afgevaardigde beschikt op de algemene Vergadering over een aantal stemmen dat overeenstemt met 70 maatschappelijke aandelen B.

SOPABE-T wordt beheerd door een bestuursorgaan die onder meer waakt over het beheer van de in bezit zijnde effecten in het kader van de bietenparticipatie evenals over de verdeling van de dividenden en intresten met betrekking tot deze effecten.

De algemene Vergadering van SOPABE-T vindt plaats de 4e donderdag van november om14u30.

De commissaris van SOPABE-T is de SRL “DGST & PARTNERS” te 4800 Verviers, Rue de la Concorde 27, vertegenwoordigd door Dhr Michel Lecoq, bedrijfsrevisor.