SOPABE organisatie

De organisatie van de participatie van de planters in het kapitaal van ISCAL SUGAR via SOPABE wordt verduidelijkt in het schema hieronder.

Het kapitaal van SOPABE cvba wordt vertegenwoordigd door drie categorieën van maatschappelijke aandelen : de aandelen A, de aandelen B en de aandelen S.

De aandelen A (15.750 aandelen) zijn in handen van de nationale en regionale bietenorganisaties.

De aandelen B (2.447 aandelen) zijn in handen van de planters..

Alleen de aandelen A en B hebben stemrecht. Het recht van de aandelen A is beperkt tot  1/10e van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Elke planter, lid van SOPABE, beschikt over één enkel aandeel B. Zo, wordt het principe « 1 man, 1 stem » geëerbiedigd ongeacht de geleverde financiële bijdrage.

De aandelen S (11.428.475 parts) worden wat hen betreft onderschreven door de planters in evenredigheid met hun bietenquotum. De aandelen S hebben geen stemrecht. Alleen de aandelen S geven recht op dividend.