SOPABE organisatie

De organisatie van de participatie van de planters in het kapitaal van ISCAL SUGAR via SOPABE wordt verduidelijkt in het schema hieronder.

De inbreng van SOPABE CV wordt vertegenwoordigd door drie categorieën van aandelen : de aandelen A, B en S.

De aandelen A (15.750 aandelen) zijn in handen van de nationale en regionale bietenorganisaties.

De aandelen B (2.302 aandelen) zijn in handen van de planters.

Al de aandelen A hebben stemrecht. Elk aandeel A geeft recht op 1 stem maar het recht van de aandelen A is beperkt tot  1/10e van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Elke planter, lid van SOPABE, beschikt over één enkel aandeel B. Elk aandeel B geeft recht op op 1 stem.

De aandelen S (11.424.311 aandelen) worden wat hen betreft onderschreven door de planters in evenredigheid met hun bietenquotum. De aandelen S, die uitsluitend gehouden worden door de B-coöperanten, geven aan de B-coöperant die ze bezit, één extra stem, ongeacht het aantal aandelen S dat deze B-coöperant bezit. .

Alleen de aandelen S geven recht op dividend.