CBB vzw (Confederatie van de Belgische Bietenplanters)

De juiste keuzes

Jef Cleiren, Voorzitter CBB

Nu de gerstoogst bijna achter de rug is en men de rendementen kent, is dit het moment waarop men zich afvraagt of men de wel de beste keuzes heeft gemaakt inzake het teeltverloop, van zaaien tot oogsten.

Als ik vandaag terugblik op het resultaat van de obligatiehoudersvergaderingen Sopabe-T die eind juni plaatsvonden om te beslissen over een verhoging van de participatie van de planters TS in het kapitaal van Südzucker en over toenadering tot de Duitse planterscoöperatie SZVG, kan ik zeggen: “Wij hebben de juiste keuze gemaakt!”.

Dank u wel planters voor uw steun tijdens de participatievergaderingen. Dank ook aan het hele team van het Coördinatiecomité van Haspengouw en de CBB. Samen hebben wij in februari
voorbereidende vergaderingen georganiseerd, de samenkomsten van de obligatiehouderskringen op touw gezet, toelichtingen verstrekt en de confrontatie aangegaan. Ja, wij hebben dit gerealiseerd, ondanks sterke tegenstand. Het is jammer dat sommigen deze solidariteit, die onze sector vandaag zo hard nodig heeft, willen breken.

De zwijgende meerderheid heeft gesproken. Hoewel de opkomst bij de vergaderingen laag was, waren er toch meer jonge planters aanwezig. Wij zullen nu hard werken om aan te tonen dat u de juiste keuze heeft gemaakt. De participatie zal ons meer kansen geven.

Juni was een zeer drukke maand met niet alleen de vergaderingen Sopabe-T. Wij hebben ook onze nieuwe secretaris-generaal, Bruno De Wulf, mogen verwelkomen. U kunt meer over hem lezen op pagina 4 van De Bietplanter. Er was ook het CIBE-congres, met veel afgevaardigden
van Europese planters en de mogelijkheid om vruchtbare contacten te leggen tussen de bietenplanters TS en de verantwoordelijken SZVG. De belangrijkste conclusies van het CIBE-congres kunt u nalezen op pagina 9 van De Bietplanter.

Wij hebben ook deelgenomen aan het technisch IIRB-congres (Internationaal Instituut voor bietenonderzoek), waar wij hebben geleerd dat de toekomst niet eenvoudig zal zijn. In de praktijk zal men het moeten doen met minder gewasbeschermingsmiddelen (vooral insecticiden), met meer natuurlijke en mechanische middelen, enz. en rekenen op genetische vooruitgang, Dit is nog een grote uitdaging voor de toekomst. Een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksgebieden waar men zich op toelegt voor de bietenteelt staat op pagina 10 van De Bietplanter.

Wij sloten de maand juni af met het consultatief comité van Iscal, waarin de nieuwe CEO, Robert Torck, zijn visie op het optimaliseren van de werking van de fabriek van Fontenoy met ons deelde, zijnde het opvoeren van het onderhoudsbudget om het fabrieksrendement te verhogen en het investeren in meer duurzame energievoorziening. Ook daar een juiste keuze. En als wij dan nog eens de ontvangst van hele bieten bij ISCAL zouden kunnen ontwikkelen, dan zou dat ongetwijfeld resulteren in een win-winoperatie voor planters en fabrikant!

Succes met de oogst!

 Klik hier om de laatste editie van De Bietplanter te raadplegen.

 Klik hier om het laatste CBB-persbericht te raadplegen.

Om het CBB-team te versterken, zijn we op zoek naar een Manager administratie en financiën / algemene diensten en bureautica alsook een Communicatie, marketing, infographic en sociaalmedia manager.