CBB vzw (Confederatie van de Belgische Bietenplanters)

Alert blijven, kansen grijpen

door Peter Haegeman, Secretaris-generaal CBB

De uitdrukking “ontwaken uit een winterslaap” is ons welbekend.
Dat sommige dieren een winterslaap houden, leerden we zelfs al in de kleuterschool. En dat je dus, na een rustpauze, met opgeladen batterijen terug aan de slag moet, begrijpt iedereen.

Maar in de natuur bestaat er ook zoiets als een zomerslaap waaruit je eveneens moet ontwaken. Estivatie heet dat, om het geleerd uit te drukken.

Welnu, wanneer ik terugblik op de gebeurtenissen in de suikersector tijdens de zomermaanden (als we al van een zomer mochten spreken …), dan komt het beeld van een zomerslaap me voor ogen. Al dan niet gepland, leken een aantal spelers uit de sector en errond wat “ingedommeld”.

Het begon, net na het begin van de weerkundige zomer, met het compromis van de Europese lidstaten, het Parlement en de Commissie over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Ondanks overtuigende argumenten en stevige lobby van de Europese en nationale plantersorganisaties bleef men doof voor de vraag om suiker in aanmerking te laten komen voor overheidsinterventie. Ook de steun van onze landbouwministers Clarinval, Crevits en Borsus voor deze eis mocht niet baten. Europa stelt ons wel bloot aan concurrentie door rechtenvrije invoer en een sterke marktwerking, maar weigert een begin van oplossing te bieden bij flagrante marktonevenwichten. Begrijpe wie kan.

U leest er hieronder meer over in een samenvatting van het persbericht dat de CBB toen uitstuurde en dat behoorlijk wat weerklank in de media kreeg.

Tegen het einde van het jaar, zo verzekert de Europese Commissie, wordt wel een “Sugar Package” klaargestoomd. We zullen, samen met CIBE, nauwgezet in het oog houden dat hierin adequate maatregelen opgenomen worden. Anders dreigt dit een maat voor niets te worden.

Ook de suikerfabrikanten ontwaken uit hun “zomerslaap”. Net als elk jaar, want na hun industriële activiteit achter de schermen tussen de campagnes in, wordt nu alles in het werk gesteld om vanaf de laatste weken van september opnieuw bieten te ontvangen. Tenminste, we hopen dat alles in het werk gesteld wordt daarvoor. Onze medewerkers in de recepties, uw vertegenwoordigers, zijn drukdoende om daarover te waken. We hopen te mogen vaststellen dat beide suikerfabrikanten met onze vragen en suggesties rekening houden.

Maar, meer fundamenteel, is het natuurlijk met een bang hart uitkijken naar de kwaliteit en het suikergehalte van de bieten. Het weer van de afgelopen maanden heeft ons daarbij zeker niet geholpen. De eerste monsternames beloven alvast weinig goeds …

Onze voorspellingen duiden erop dat we op historisch lage rijkheden afstevenen. Mogelijk zorgt een zonnige septembermaand nog voor een kleine inhaalbeweging. Samen met de kleinere uitgezaaide oppervlakten zal dit naar alle waarschijnlijkheid tot een neerwaartse druk op de geproduceerde hoeveelheden suiker leiden.

En ook hier hopen we dat de suikerfabrikanten uit hun zomerslaap komen. Er is geen andere optie dan dat hun commerciële politiek maximaal vruchten plukt van deze stijgende prijzen. Na een periode van overaanbod en van het braderen van suiker, moeten verkoopprijzen gerealiseerd worden die in lijn liggen met de kostprijs. Zowel suikerfabrikanten als telers van bieten, waarvan de prijs direct gelinkt is aan deze van de suiker, hebben immers nood aan zuurstof en moeten hun operationele en financiële resultaat uit de rode cijfers halen. Uw federaties en syndicale vertegenwoordigers zullen niet nalaten, zo nodig, de fabrikanten wakker te schudden en bij de les te houden.

Ik wens jullie allemaal, planters, maar ook onze industriële partners, een vlotte start van de campagne toe!

 Klik hier om de laatste editie van De Bietplanter te raadplegen.

 Klik hier om het laatste CBB-persbericht te raadplegen.