CBB vzw (Confederatie van de Belgische Bietenplanters)

De uitdagingen op dit moment voor onze organisatie

Joseph Cleiren, Voorzitter CBB

Het was een droog en warm jaar en toch hebben de suikerbieten opnieuw hun veerkracht getoond. De opbrengsten zitten goed wat betreft gewicht en suiker, al heeft de neerslag in september geleid tot een significante daling van het suikergehalte.

In ieder geval moeten we heel voorzichtig blijven, want door het afnemend gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, stellen we ons bloot aan vanuit landbouwkundig oogpunt onberekenbare risico’s (geelziekte, insectenplagen, aantasting door onkruid, …).

Iscal begon de campagne rond 20 september na de aanpassing van de gasketel naar olie, waardoor een moeilijke start van de campagne. Op een paar dagen na verloopt de verwerking nu volgens plan. Momenteel is er een probleem met de pulppers waardoor de drogerij buiten werking is. Het blijft noodzakelijk om de voorgestelde contracten voor droge pulp aan de “planter-veehouder” na te komen.

Een pijnpunt bij Iscal zijn de onderhandelingen 2022-2023. Het is onaanvaardbaar dat de toegevoegde waarde, gerealiseerd dankzij de stijging van de suikerprijs, niet gedeeld wordt terwijl de meeste Europese fabrikanten de bietenprijs naar boven bijstellen en dat er geen
besprekingen met onze vertegenwoordigers worden opgestart. Hoe kan er sprake zijn van partnerschap? Ik hoop dat het gezond verstand zal zegevieren en er snel een akkoord uit de bus komt!

Bij de Tiense Suikerraffinaderij (Tienen en Longchamps) is de situatie in Wanze buitengewoon somber: er zijn nog altijd problemen met de verwarmingsketel met een vertraging van acht dagen! Is het normaal om de premies voor late levering te wijten aan fabrieksvertragingen in mindering te brengen van de all-inbietenprijs? De vraag stellen is haar beantwoorden.

Er werd een campagne vooropgesteld van 107 à 108 dagen. Hoeveel dagen zullen het worden? Wie zal het risico om eind januari bieten te leveren dragen?

We moeten antwoorden hebben op onze vragen, anders kunnen we niet akkoord gaan met campagnes die langer dan 110 dagen duren! En juist dit jaar, terwijl we weer winstgevend worden, volgen onze fabrieken niet.

Er zijn nog veel vragen te beantwoorden, te beginnen met duurzaamheid. Als actoren, zouden we graag nauwer betrokken worden bij het debat en duurzaamheid niet moeten ondergaan.
Ook inzake de participatie zijn er issues op te lossen. Sopabe-T moet haar statuten aanpassen aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen, de conversie voltooien, de
algemene vergaderingen voorbereiden en de inschrijvingsvoorwaarden bepalen voor de aandelen Sopabe-T gelinkt aan het verwerven van een supplementair basisbietencontract dat de fabrikant reeds heeft aangekondigd.

Ondertussen gaan binnen onze organisatie verschillende administratieve medewerkers met pensioen en wordt in hun vervanging voorzien. Zo werden al twee kandidaten aangenomen. Het is tevens de bedoeling onze structuren te vereenvoudigen, wat een enorme uitdaging is. Iedere groepering of vereniging moet evenwel haar werking aanpassen aan de actuele en toekomstige situatie en zich aantrekkelijk maken voor jongeren.

Aan planters en fabrikanten wens ik inmiddels nog een vlot verloop van de campagne toe. ■

 Klik hier om de laatste editie van De Bietplanter te raadplegen.

 Klik hier om het laatste CBB-persbericht te raadplegen.

CBB zoekt een persoon voor communicatie en marketing. Klik hier voor meer informatie.