Voorjaar 2024

15/04/2024 – Ik dacht dat ik dit voorwoord zou schrijven terwijl de meeste bieten gezaaid (en opgekomen) waren, maar Moeder Natuur heeft onze lente-werkzaamheden opnieuw verstoord. Ik hoop dat we alle bieten in de tweede helft van april kunnen zaaien en dat we niet hetzelfde scenario krijgen als in 2023.

Wat de oogst van 2023 betreft, kunnen we vandaag zeggen dat we een lonende prijs voor bieten zullen hebben, omdat de laatste maand van de quotering (februari) op hetzelfde niveau ligt als de 4 voorgaande maanden. We kunnen dus gerust zeggen dat de betaling van juni welkom zal zijn!
Volgens het KBIVB en de bietenonderzoeksinstituten in de buurlanden, kunnen we na het zaaien een sterke bladluizendruk verwachten. We moeten dus waakzaam zijn en de producten gebruiken die we nog tot onze beschikking hebben. Dit kan een behoorlijke evenwichtsoefening worden als de druk van de bladluizen onbeheersbaar wordt. Landbouw zal nooit een exacte wetenschap zijn en zal altijd de expertise van telers vereisen! Het zou goed zijn als onze politici zich dit realiseerden en de boerengemeenschap steunden, want zij zorgen voor toegevoegde waarde en sociale vrede. Wat de invoer van suiker in de Europese Unie betreft, is het jammer dat de politiek haar verantwoordelijkheid niet neemt. We zijn het er allemaal over eens dat we Oekraïne moeten verdedigen, maar niet ten koste van de Europese landbouw.

Na het vertrek van Judith Braconnier komt er ook een einde aan de samenwerking met Bruno De Wulf. Ondanks meningsverschillen zal zijn passage bij de CBB positieve sporen nalaten.

De CBB moet moderniseren, vereenvoudigen en haar structuur aanpassen aan de toekomst van de suiker-bietenindustrie. Het idee is om opnieuw vanaf de basis te beginnen, d.w.z. twee regionale secretariaten (TS en ISCAL), samengesteld uit de 2 taalkundige entiteiten en gecontroleerd door de CBB, waar de beslissingen van de regio’s zullen worden doorgegeven aan het administratieve orgaan van de CBB, dat verantwoordelijk zal zijn voor administratieve en financiële taken en personeelsbeheer.

Dit alles wordt momenteel gereorganiseerd en vereist veel voorbereiding en overleg. Maar ik geloof dat de wil om te veranderen zeker aanwezig is binnen onze organisatie.

We hebben Muriel Weverbergh aangeworven, die onze administratief en financieel manager wordt. We hebben er alle vertrouwen in dat we succesvol zullen zijn in onze grote uitdaging om onze structuren te vereenvoudigen.

Joseph Cleiren, Voorzitter CBB

 Klik hier om de laatste editie van De Bietplanter te raadplegen.

 Klik hier om het laatste CBB-persbericht te raadplegen.